فهرست ها

فعالیت کتابخانه

آغاز به کار کتابخانه امام صادق(ع)، همزمان با بازگشائی کتابخانه های عمومی سراسر کشور

 بسیار خرسندیم که پس از یک دوره تعطیلی موقت، هم اکنون با گذشت بیش از سه ماه از بازگشائی مجدد کتابخانه امام صادق(ع)، مشتاق خدمت به شما کتابخوانان گرانقدر هستیم و چون گذشته منتظرحضورگرم شما فرهیختگان، دراین بوستان همیشه سبز و باطراوتیم تا به کمک هم به شادابی این فضای معنوی و دلپذیر بیافزائیم.